Bestyrelsen

Formand

Ole Rasmussen

(far til Lukas)


Næstformand

Henrik Østergaard Petersen

(far til Nora)


Bestyrelsesmedlemmer

Niels Anker Nielsen

(far til Maja)


Jonas Stauholm

(far til Tinke)


Vivian Lund Hansen

(mor til Auguste & Holger)

Suppleanter

Signe Fredensborg Smed

(mor til Mathias)


Niklas Funch Sørensen

(far til Isabella)


Simon Andersen

(far til Naja)

Privatbørnehaven Lille Vestervang, Blommevej 1, 4300 Holbæk