Lukkedag 2018

I Lille Vestervang har vi i 2018 kun lukket:


  • 9. marts (personaleweekend).


I sommerperioden samt mellem jul og nytår vil i blive spurgt om hvorvidt jeres børn kommer i børnehave eller ej. Dette gør vi for, at undgå unødig vikarforbrug.
Tilmelding skal som regel ske med mindst 1 måneds varsel.

Forældrebetaling i 2018 er kr. 1950,-


Privatbørnehaven Lille Vestervang, Blommevej 1, 4300 Holbæk