Lukkedag 2017

I Lille Vestervang har vi i 2017 kun lukket:


  • 24. februar (personaleweekend).


I sommerperioden samt mellem jul og nytår vil i blive spurgt om hvorvidt jeres børn kommer i børnehave eller ej. Dette gør vi for, at undgå unødig vikarforbrug.
Tilmelding skal som regel ske med mindst 1 måneds varsel.

Forældrebetaling i 2017 er kr. 1850,-


Privatbørnehaven Lille Vestervang, Blommevej 1, 4300 Holbæk