Personalet
Leder
Thomas Porsmose:
Leder
Linda
Linda Jørgensen
Pædagogisk Assistent
Tina
Tina Mortensen:
Pædagog
Gitte
Gitte Dichmann:
Pædagog
Ditte
Ditte Wollbrecht:
Pædagog
Nina
Nina Andersen:
Medhjælper
Privatbørnehaven Lille Vestervang, Blommevej 1, 4300 Holbæk