Bestyrelsen

Formand og næstformand

Henrik S. Dijohn

Henrik S. Dijohn

Formand

Ole B. Rasmussen

Ole B. Rasmussen

Næstformand

(far til Lucas B)

Bestyrelsesmedlemmer

Martin Jørgensen

Martin Jørgensen

(far til Silas)

Nicklas Sørensen

Nicklas Sørensen

(far til Sofia S.)

Jesper Blaase

Jesper Blaase

(far til Cornelius B.)

Suppleanter

Niels Jensen

Niels Jensen

(far til Nikoline)

Jannie Pedersen

Jannie Pedersen

(mor til Lukas G.) 

Signe Lund

Signe Lund

(mor til Christine)