Opskrivning

Priser

Forældrebetalingen er blevet fastlagt til 2.150 kr/md, hvilket er meget tæt på den kommunale takst i Holbæk.
Vi er en “non-profit børnehave“, dvs. at alle indtægter bliver brugt på børnene!

Og husk på, at vi ikke har lukkeuger i sommerferien!

Der gives søskenderabat svarende til 50% for den billigste plads og der kan søges om friplads.

Børnehaven har børn i alderen fra 2 år 9 mdr og frem til skolestart.

For yderligere spørgsmål kontakt evt. leder, Thomas Porsmose.
kontakt@lillevestervang.dk eller på telefon: 31 75 32 58

 

Opskrivning på børnehavens venteliste

Vi gør opmærksom på at børnehaven er privat og derfor har sin egen venteliste (uden om pladsanvisningen), så hvis du ønsker at få dit barn ind i børnehaven, skal det skrives op her hos os!

De ledige pladser bliver tilbudt til forældrene med start fra barnet er fyldt 2,9 år og efter den rækkefølge barnet er placeret på venteliste (tidspunktet for opskrivning), dog er der fortrinsret for søskende.

Når barnet bliver opskrevet, forventer vi, at der bliver indsat et gebyr på 100 kr., som går til børnehavens børn.
Opskrivning er først gældende fra den dato beløbet er modtaget på vores konto.
Venligst skriv i modtager felt, barnets navn og efternavn, da det letter administrationen.

Beløbet skal indbetales på:
Reg.nr.: 8401
Kontonr: 000 1066 176
efter at opskrivningen er foretaget, gerne med det samme.

Skriv dig på ventelisten, eller henvend dig til børnehaven.