Når barnet starter

Indkøring

Når jeres barn bliver tilbudt en plads i børnehaven, modtager I et velkomstbrev fra os. I det brev er der en velkomstfolder til jeres barn og en informationsfolder til jer. Når I har modtaget brevet, ringer I og aftaler et besøg. Ved dette besøg aftales der, hvornår barnet starter og hvordan indkøringen i børnehaven skal foregå. Så vidt muligt, er det barnets primærvoksne der tager imod jer. Når barnet har gået i børnehaven i ca. 3 måneder, inviteres I til en uformel snak. Det er en tradition hos os, at det foregår ved et hjemmebesøg. Vi har gode erfaringer med disse hjemmebesøg og børnene er ofte stolte over at vise deres hjem/værelse frem. Ønsker I ikke et hjemmebesøg, tager vi en snak i børnehaven i stedet.

Blebørn

Hvis jeres barn stadig bruger ble når det starter i børnehaven, skifter vi det gerne. Som forældre skal I selv sørge for, at have bleer med til jeres barn.

Aflevering og afhentning

Det er vigtigt for alle, at der bliver sagt “goddag” og “farvel” til en voksen. Der vil altid være mulighed for at få en “hjælpende hånd” til at vinke og sige farvel, så barnet får en god start på dagen. Skulle I opleve at køre fra et grædende barn, er det altid en mulighed at ringe senere på dagen for at få en kort snak med personalet og på denne måde opnå vished om, at jeres barn har det godt. Vores aktiviteter starter normalt ved 10-tiden. Derfor skal de have vinket farvel senest kl. 9.30. Når der er ture eller andre arrangementer ud af huset, vil det stå på Intra eller på opslagstavlen hvis “mødetiden” er ændret. Det er rart for os at vide, hvis barnet holder fri, har ferie eller er syg. Hvis der er andre en jer selv der henter, er det vigtigt at I giver os besked.