Natur

Naturen som en vigtig del af Lille Vestervang

I vores børnehave værdsætter og bruger vi naturen. Vi lærer bl.a. børnene om insekter og smådyr, tager på bivuakture og overnatter i det fri, sejler i kano, laver mad over bål og klatrer i træer. Vi tager på flere dages koloni med børnene, hvor de bliver udfordret og tilegner sig nye færdigheder. Vores børnehave består bl.a. af en dejlig naturgrund hvor vi nogle steder fravælger at slå græsset, ligesom vi ikke bruger kemikalier til ukrudtsbekæmpelse. På grunden har vi bakker, vand at lege med, bålhus, klatrebane og gynger og om sommeren duftende hække, buske og frugttræer. I vores børnehave er der således mulighed for at fordybe sig og blive klogere på sig selv, naturen og sine nære omgivelser.

Børnenes oplevelser og læring

Vores mål er, at børnene lærer i og om naturen.

 • Naturen kan nydes og bruges til leg både vildt/stille, farligt/trygt, alene/sammen med andre m.m.
 • Oplevelserne skal bl.a. give børnene lyst til selv at udforske, turde, eksperimentere, sanse, undres, overraskes, skræmmes og fascineres.
 • Børnene skal opleve glæden ved at være i naturen og se hvilke muligheder der er.
 • Ved at fordybe sig og bruge alle sanser i naturen, lærer børnene sig selv og den nære omverden at kende.
 • Ved at løbe og klatre frit og få brugt hele kroppen, lærer børnene egen fysik at kende og oplever mulighederne såvel som begrænsninger herved.
 • Ved udendørs leg skabes venskaber mellem børn og relationer til de voksne på en anden måde end indendørs.
 • Gennem udendørs aktiviteter opnås viden om årets rytme og årstidernes forskellige udtryk.
 • Der skabes viden, indsigt og nysgerrighed omkring naturspørgsmål.
 • Ved at bruge naturen kreativt til leg og læring skærpes barnets opmærksomhed.
 • Der skabes forståelse for andet levende – dyr såvel som planter – og her igennem opnås respekt for naturen. Børnene lærer at vi indgår i en større sammenhæng og at vi derfor har et stort ansvar for naturen.
 • Børnene tilegner sig viden om dyre- og plantearter.
 • Ved at opleve naturen året rundt vil børnene erfare, at vi er en del af en cyklus og at naturen “giver og tager”. På denne måde åbnes der for muligheden for at vende nogle af livets store spørgsmål om fx liv og død.

Hvordan vi opnår det i praksis

 • Sørge for at børnene opholder sig ude hver dag, året rundt og i al slags vejr.
 • Dagsudflugter til nære naturområder fx skov. Ved fjorden er der desuden mulighed for ture med kano.
 • Udflugter med overnatninger i bl.a. bivuak, shelter eller på koloni.
 • Ved at tage affald med hjem fra ture og smide det i skraldespanden.
 • Tilrettelægge og gennemføre emner med undersøgelser af f.eks. “Dyreliv”, “Det vilde”, “Landlig natur”, “Det grønne” og “Fjordens liv”. Der arbejdes med planlagte såvel som spontane naturemner.
 • Ved at have fokus på naturaktiviteter i ugeplaner samt i årsplan.
 • Ved at børnene sanser og taler om naturen (for eksempel ved at smage bær/frugt, røre ved træernes bark, lytte til fuglene).
 • Ved at arbejde med “Fra jord til bord”. Børnene skal tilplante og så i urtehave, frugthave eller potter til vindueskarmen samt høste, plukke, forarbejde og smage.
 • Ved at udnytte de forskellige vejrtyper.
 • Ved at være nærværende og undre os sammen med børnene.
 • Gribe de spørgsmål og interesser som børnene møder os med i hverdagen.