Sundhed og Sygdom

Vores regler ved sygdom og behov for medicin

Et barn der ikke har det godt, er fx et barn som ikke kan være ude, ikke kan deltage i lege og aktiviteter med de andre børn og som måske græder, “hænger” og har brug for ekstra voksenkontakt. Vi ringer og drøfter situationen med jer hvis vi skønner, at jeres barn ikke har det godt og har brug for at være hjemme sammen med jer. Nogle gange er situationen oplagt, andre gange mere tvivlsom – men det vil vi gerne dele med jer. Vores skøn tager udgangspunkt i, hvad vi mener der er det bedste for barnet. Vi vil også gerne undgå at de andre børn – og personalet – bliver smittet ved evt. sygdom.

Vi handler ud fra følgende retningslinjer:

  • Barnet modtages ikke, når det har feber.
  • Barnet modtages ikke, når det har dårlig mave eller kaster op.
  • Har barnet skoldkopper modtages det først når skoldkopperne er tørret ud.
  • Har barnet børnesår modtages han eller hun først, når skorperne er faldet af.
  • Et barn med flydende øre modtages først, når egen læge har bekræftet at der ikke er bakterier i udflåddet og dermed ikke længere smitterisiko for andre.
  • Har barnet øjenbetændelse modtages han eller hun, når behandlingen er trådt i kraft.
  • Et barn med lus modtages gerne, når det er i behandling.

Vi læner vi os desuden op af de retningslinjer der er udstukket af sundhedsstyrelsen, men ved tvivlsspørgsmål beder vi gerne om en lægelig vurdering.

Om medicingivning

Vi er ikke forpligtet til at give medicin. Undtaget herfra er kronisk sygdom som f.eks. astma, men der skal foreligge en skriftlig instruktion fra barnets læge. Penicillin skal gives hjemme. Vi er på ingen måde ansvarlig for medicingivningen forstået på den måde, at der kan forekomme situationer med risiko for fejlgivning eller forglemmelse.

Allergi

Hvis jeres barn skal have særlig kost skal det medbringes hjemmefra. Vi vil bede om grundig, skriftlig information, gerne fra barnets læge, således at vi kan handle bedst muligt.